Zdravo

Za sve one koji misle da je ljudska vrsta na ovoj planeti ugrožena. Da je destruktivnost Novog Svjetskog Poretka po ljudskost veća od progresa koji promovišu.