shadow

Primjer

SFRJ je 80-tih služila kao primjer istočnom bloku kako se može dobro živjeti ako se sluša veliki brat. Oni su investirali u našu privredu, mi smo snabdjevali oružjem Irak, gradili njihovu infrastrukturu, pričali o miroljubivoj aktivnoj koegzistenciji, zaduživali se sve više, provodili deetetizaciju. Postepeno uništavali svoju državu implementirajući ustav iz 1974.g. Blagostanje u zemlji je bio anestetik , koji je u sadejstvu sa nedostatkom kritičke misli i demokratskih institucija, stvarao uslove da se u određenom trenutku Balkan pretvori u ratnu zonu. Rasparčani, manji, slabiji teže se možemo suprotstaviti, i manje novca je potrebno uložiti da bi sa kontrolisao Balkan.